- MATI

Przejdź do treści

Menu główne:

Definicje:
Właściciel: Pracownia Mebli Mati
Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu www.mati-meble.com

Prawa autorskie:
Cała strona włączając w to grafikę, tekst  jest własnością firmy Pracownia Mebli Mati lub innych wskazanych osób (instytucji).
  Zawartość serwisu chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronach serwisu zastrzeżone są na rzecz Właściciela bądź firm i osób uprawnionych (m.in. partnerów).
  Żadna część serwisu (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana i/lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny i/lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CD/DVD i/lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody Właściciela.
  Nazwy handlowe i nazwy towarów oraz firm występujące w serwisie mogą być lub są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm lub ich właścicieli. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

 Strona internetowa firmy Pracownia Mebli Mati  jest opracowaniem autorskim w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 z późn. zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.

Wyłączenie odpowiedzialności:
  Właściciel serwisu stale dokłada wszelkich możliwych starań, aby zapewnić jak najwyższą jakość i wartość informacyjną. Jednakże nikomu nie udziela się żadnej rękojmi ani gwarancji. Właściciel nie jest w żadnym przypadku odpowiedzialny za jakąkolwiek szkodę (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków związanych z prowadzeniem firmy lub innych strat) będącą następstwem korzystania z informacji zawartych w serwisie. Właściciel serwisu nie ponosi też odpowiedzialności za szkody wynikającej z wadliwie funkcjonujących stron serwisu.
  Właściciel nie gwarantuje, że serwis będzie działać nieprzerwanie i bezbłędnie. Właściciel zastrzega sobie również prawo do zmiany zawartości serwisu lub zablokowania dostępu do niego w każdej chwili.
  Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za komentarze i wypowiedzi Użytkowników oraz za informacje zawarte na stronach WWW reklamodawców lub w innych miejscach w Internecie, do których zamieszczone zostały odnośniki.

Ochrona prywatności:
  Właściciel w pełni respektuje poszanowanie prywatności. Użytkownik korzystający z serwisu pozostaje cały czas anonimowy, do chwili, kiedy zdecyduje się ujawnić swoje dane.
  Dane osobiste nie są zbierane ani przekazywane osobom trzecim.
  Do celów statystycznych zbierane są jedynie podstawowe informacje związane z ogólną zasadą realizowania połączenia w sieci Internet.
  Podczas korzystania z serwisu możesz być poproszony(a) o podanie niektórych swoich danych poprzez wypełnienie formularza (np: formularz kontaktowy). Podanie tych danych jest dobrowolne ale zarazem konieczne do prawidłowego wypełnienia i skutecznego wysłania formularza. Dane nie są udostępniane osobom i/lub podmiotom trzecim.

SZANUJEMY PRYWATNOŚĆ NASZYCH UŻYTKOWNIKÓW.

Redakcja strony:
Projekt i wykonanie serwisu - firma MATI.

© copyright all rights reserved  WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego